IROP - Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program je zaměřen na vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, podporu konkurenceschopnosti, zlepšení veřejných služeb i veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích.…