O regionální značce

MORAVSKÉ KRAVAŘSKO – regionální produkt®

MORAVSKÉ KRAVAŘSKO – regionální produkt®

V regionu Moravského Kravařska (historický návez regionu) se od října roku 2007 označují místní výrobky speciálním logem MORAVSKÉ KRAVAŘSKO – regionální produkt®. Tato značka znamená, že výrobek, služba či zážitek prošel přísným procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ v Moravském Kravařsku.

Místní původ však není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být také:

  • dostatečně kvalitní
  • šetrné vůči životnímu prostředí
  • jedinečné ve vztahu k Moravskému Kravařsku - vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin, výjimečné svou vysokou kvalitou

Značku uděluje MAS Regionu Poodří, z.s., jako regionální koordinátor, výrobkům, zemědělským a přírodním produktům, ubytovacím a stravovacím službám a zážitkům.

Cílem značení je zviditelnit region Moravského Kravařska a pomoci zdejším výrobcům, producentům a poskytovatelům služeb. Značka usnadňuje zákazníkům orientaci, a to jak turistům, kteří si chtějí odvézt skutečně pravý suvenýr z Moravského Kravařska, tak místním obyvatelům, kteří chtějí nákupem podpořit především „své” výrobce. 

Najděte i vy na etiketě výrobku logo znázorňující hlavu krávy v hnědočervené barvě a podpořte náš region. Značení místních výrobků je jednou z možností, jak spojit ochranu přírody s hospodařením člověka v krajině a s podporou lokální ekonomiky.

O regionální značce
O regionální značce
O regionální značce
O regionální značce
O regionální značce
O regionální značce
O regionální značce
O regionální značce
O regionální značce
O regionální značce
O regionální značce
O regionální značce
O regionální značce
O regionální značce
O regionální značce
O regionální značce