Výzva č. 6 IROP - Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel - uzavřená