OP ZAM - Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost se zaměřuje na podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a modernizaci veřejné správy. Program rozděluje dotace mezi projekty zaměřené na podporu zaměstnanosti.

Interní postupy a další dokumenty