Místní akční skupina Regionu Poodří

Naším hlavním úkolem je podpora rozvoje venkova a podnikatelských aktivit na venkově. Pořádáme semináře, workshopy a nabízíme poradenství v oblasti regionálního rozvoje. Podporujeme venkovský cestovní ruch a agroturistiku. Zajišťujeme certifikaci místních produktů a propagaci území.

MAS Regionu Poodří

Aktuality

Kalendář akcí

MAS Regionu Poodří

Území působnosti

Území působnosti MAS Regionu Poodří sdružuje 39 obcí s 68 577 obyvateli a územím o rozloze 615 km2. Celé území spolku spadá do bývalého okresu Nový Jičín, Moravskoslezského kraje, v rámci NUTS II Moravskoslezsko.

Území působnosti MAS Regionu Poodří

Střední linií regionu prochází velkoplošné zvláštně chráněné území CHKO Poodří. Při severní hranici regionu se nachází přírodní park Oderské vrchy. Do jižní části regionu zasahuje národní geopark Podbeskydí.

Více o území
615 km2

Území působnosti MAS má celkovou rozlohu 615 km2, s hustotou 112 obyvatel/km2. Z demografického hlediska lze říci, že území MAS je venkovským regionem.

39 obcí

V současnosti má území působnosti MAS 39 obcí. Z hlediska své rozlohy je největší obcí město Odry. Z hlediska počtu obyvatel je největší město Studénka.

68 tis. obyvatel

Na území působnosti MAS žije celkem 68 577 obyvatel. Největší podíl tvoří obyvatele v produktivním věku, dále obyvatelé staří 65 let a nejmenší podíl zaujímají děti.

Poodří