Partnerství v MAS

Partnerství v MAS Regionu Poodří, z.s. je možné podáním „Přihlášky za partnera v zapsaném spolku Místní akční skupina Regionu Poodří, z.s.“ a příloh Čestné prohlášení o svéprávnosti a bezúhonností a Souhlas se zveřejněním údajů partnera.