Prohlášení o přístupnosti

MAS Regionu Poodří, z.s., sídlem Bartošovice 1, 742 54 Bartošovice (dále jako “MAS”), se zavazuje ke zpřístupnění svého webu v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na ten obsah internetových stránek MAS, které jsou zveřejňované na základě zákonné povinnosti (v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 99/2019 Sb.).

Stav souladu

Webové stránky MAS jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Webové stránky dodržují oddělení formy a obsahu. Informace jsou zveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se specifickými potřebami.

Vypracování prohlášení

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 21. 7. 2023. Pro jeho vypracování bylo použito vlastní posouzení provedené MAS.

Uživatelská podpora 

Návštěvníkům webu je k dispozici uživatelská podpora, kterou mohou v případě problémů spojených s přístupností webu kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@masrp.cz.

Prosazování práva

V případě, že uživatel na svou žádost či oznámení neobdrží uspokojivou odpověď, má právo obrátit se na orgán pro prosazování práva, kterým je v tomto případě:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
E-mail: pristupnost@mvcr.cz