Výzva č. 11 IROP - Podpora sociální ekonomiky - uzavřená