Výzva č. 10 IROP - Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel - uzavřená