OP TAK – Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Cílem je prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje se zapojením MAS identifikovat lokální problémy, a umožnit tak hlubší subregionální dosah podpory především pro malé a střední podniky na venkově a zároveň s cílem též oslovit prvožadatele.

Dokumenty