Specifický cíl 4.2

Projekt řeší realizaci SCLLD MAS RP v letech 2014-2020 s přesahem do 2023. Některé z cílů stanovených ve strategii bude MAS naplňovat prostřednictvím fondů ESI.