Výzva č. 15 IROP - Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel