Výzva č. 3 IROP - Podpora sociální ekonomiky - uzavřená