SZP – Společná zemědělská politika

Nástroj podpory rozvoje venkova formou projektových intervencí ze zdrojů zemědělských fondů (EZZF, EZFRV). V rámci strategického plánu SP SZP pro období 2023 – 2027 řeší MAS opatření pro zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh, lesnické podnikání a hospodaření v lese i nezemědělské podnikání. Program je dále zaměřen na budování drobné infrastruktury a základních služeb na venkově, neproduktivní infrastrukturu a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. MAS má také možnost realizovat projekty spolupráce s dalšími územními aktéry, jako jsou spřízněné MAS, obce, svazky obcí, případně jiné subjekty podílející se na rozvoji venkova.

Výzvy

Momentálně zde nemáme žádné výzvy.