Výzva č. 2 IROP - Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel - uzavřená