OPŽP - Operační program životního prostředí

Mezi hlavní obecně stanovené cíle patří ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima a příspěvek k řešení problémů životního…