Koncepční část SCLLD

Jednotlivé MAS po splnění standardů MAS vytvářejí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro období 2021–2027, která se skládají z koncepční části CLLD a následně z tzv. programových rámců (PR), jež jsou navrženy k podpoře z příslušných programů.