Splnění standardů MAS

Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z evropských fondů je splnění tzv. standardů MAS, které zajištují soulad vnitřního nastavení a fungování MAS s příslušnou legislativou, jejich otevřenost všem aktivním podporovatelům rozvoje venkova, a transparentnost při zapojení do implementace evropských fondů. Standardy MAS spadají do pěti tematických okruhů (MAS a partneři MAS; orgány MAS; území působnosti MAS; institucionalizace MAS a kancelář MAS).

Proces kontroly dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027 byl zajišťován Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem regionální politiky.

Standardy MAS musí MAS dodržovat po celou dobu realizace SCLLD, resp. po období čerpání podpory administrativních kapacit MAS z evropských fondů.

Dokumenty
  • Splnění standardů MAS 2021-2027
    Dne 23.12.2020 MAS Regionu Poodří, z.s. splnila kontrolu dodržování standardů místních akčních skupin pro programové období 2021-2027.
    21.1.2021
    pdf103 KB