Programové rámce

Programové rámce (PR) jsou navrženy k podpoře příslušných programů.

Programový rámec SZP