Nové výzvy MAS Regionu Poodří - IROP - Kultura a Cestovní Ruch

Dne 1.7.2024 vyhlásila MAS Regionu Poodří další tři nové výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu - kultura a cestovní ruch.

Datum zahájení příjmu projektových záměru: 31.7.2024 do 12:00 hodin

Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 16.9.2024 do 12:00 hodin

Celé znění výzvy a jejich příloh: 6. výzva MAS Regionu Poodří - IROP - Kultura - památky a muzea

Celé znění výzvy a jejich příloh: 7. výzva MAS Regionu Poodří - IROP - Kultura - knihovny

Celé znění výzvy a jejich příloh:  8. výzva MAS Regionu Poodří - IROP - Cestovní ruch

IROP: Kultura

IROP:  Cestovní ruch