Výzva ke spolupráci na projektu z OPZ+

MAS Regionu Poodří, z.s. hledá partnery pro spolupráci k aktuálně připravovanému novému Akční plánu pro OPZ+, který navazuje na koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Regionu Poodří, z.s. na období 2021–2027.

V rámci Akčního plánu hledáme na období tří let (2023 – 2025) partnery pro zajištění aktivit projektu v oblastech:

  1. Sociální péče – materiální a hygienická pomoc
  2. Neformální péče pečujících
  3. Zajištění péče o děti – komunitní venkovské tábory

Kontaktní osoba
Pavla Bělehrádková
Tel.: 723 374 152