Výzva č. 3 Malý LEADER MAS Regionu Poodří

Dne 22.1.2024 byla vyhlášena Výzva č. 3 z programu Malý LEADER MAS Regionu Poodří.

Příjem žádosti od 22.1.2024 do 15.3.2024.

Celková alokace výzvy: 300 000,- Kč.

Podpora je určena pro spolky, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti se sídlem na území působnosti MAS Regionu Poodří.

Více informaci:  Malý LEADER