Pro vyčerpání finančních prostředků se ve středu 22. května 2024 dočasně uzavírá příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám Light

Od spuštění programu v lednu roku 2023 si o vyhrazených 9 miliard korun na rychle a snadno realizovatelné renovace rodinných domů požádalo 79 tisíc domácností. Po navýšení alokace z Modernizačního fondu bude příjem žádostí v červnu opět otevřen.

Program Nová zelená úsporám Light, spuštěný v lednu minulého roku, provází rekordní zájem. Nejzranitelnějším domácnostem z řad nízkopříjmových domácností (seniorů, invalidů 3. stupně, příjemců příspěvku na bydlení nebo přídavku na dítě) nabízí zálohovou dotaci na rychlá energeticky úsporná opatření na rodinných domech, jako je zateplení, výměna oken a dveří či solární ohřev vody.

Program je postaven na jednoduchém nastavení parametrů pro získání dotace a státem placené asistenci více než 760 poradců z místních akčních skupin MAS a energetických konzultačních a informačních středisek EKIS a M-EKIS. Díky dotaci z NZÚ Light tak ušetřily na výdajích za bydlení již desetitisíce domácností s nižšími příjmy.

Podpora v programu Nová zelená úsporám Light s novými, motivačně nastavenými podmínkami bude od června 2024 opět pokračovat. Nové podmínky budou zveřejněny v nejbližší době.