Příručka Jak dál s říční krajinou (Arnika & OSU)

Jak dál s říční krajinou ?

V této publikaci vysvětlujeme, co, proč, kde a jak by bylo záhodno v uvolněném území realizovat. Představíme dotčená území a jejich přírodní hodnoty, přiblížíme obecněji, co charakterizuje říční krajinu, jaké nám nabízí přínosy a co je potřeba udělat, abychom jich mohli využít. Popsány jsou legislativní a další nástroje, které mají k dispozici zejména obce k prosazování žádoucích projektů a zároveň odmítnutí nežádoucích. Na závěr uvádíme jako inspiraci i varování několik případů dobré a špatné praxe.

Chcete vidět, kudy měl vést kanál D-O-L ? Jaké živočišné a rostlinné druhy lze najít na dotčeném území? To, a mnohem víc poskytuje naše: Interaktivní webová mapa 

Příručka ke stažení: Jak dál s říční krajinou

Příručka Jak dál s říční krajinou (Arnika & OSU)