Nová zelená úsporám LIGHT - výzva otevřena od 25.6.2024

Dnešním dnem 25.6.2024 byla opětovně  otevřena výzva pro předkládání žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám LIGHT.

Program je zaměřen na energetické úspory na nemovitostech:

- Zateplení fasady, střechy, stropu pod nevytápěnou půdou a ostatních konstrukcí: 1 500,- Kč za m2

- Zateplení podlahy a svislých konstrukcí v kontaktu se zeminou: 2 000,-Kč za m2

- Výměna výplní otvorů – okna a dveře: 5 500,- Kč za m2

Na podporu máji nárok žadatelé, pokud členové domácnosti:

- pobírají starobní důchod a nevlastní další stavbu pro bydlení nebo podíl na takovéto nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě nebo členský podíl v bytovém družstvu, který mu zajišťuje možnost užívání bytu, nebo

- pobírají invalidní důchod 3. stupně, nebo

- jsou zahrnuti do okruhu společně posuzovaných osob v žádosti o příspěvek na bydlení v dané nemovitosti, nebo

- jsou zahrnuti do okruhu společně posuzovaných osob v žádosti o přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem.

Poradce pro NZÚ LIGHT na MAS Regionu Poodří:

Mgr. Miroslav Novák, tel.: 608 442 315, e-mail: novak@masrp.cz

Kompletní informace a podmínky programu naleznete v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory.

Jak na to v NZÚ Light ?