5. výzva MAS Regionu Poodří - IROP - Sociální služby

Dne 18.3.2024 vyhlásila MAS Regionu Poodří 5. výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu - Sociální služby.

Datum zahájení příjmu projektových záměru: 18.3.2024

Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 10.5.2024

Alokace výzvy: 6 592 298,20 Kč

Celé znění výzvy a příloh: 5. výzva MAS RP - IROP - Sociální služby