4. výzva MAS Regionu Poodří - IROP - Veřejná prostranství

Dne 11.12.2023 vyhlásila MAS Regionu Poodří 4. výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu - Veřejná prostranství.

Datum zahájení příjmu projektových záměru: 11.12.2023

Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 15.2.2024

Alokace výzvy: 3 296 149,10 Kč

Celé znění výzvy a příloh: 4. výzva MAS RP - IROP - Veřejná prostranství