3. výzva MAS Regionu Poodří - IROP - Vzdělávání

Dne 11.12.2023 vyhlásila MAS Regionu Poodří 3. výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu - Vzdělávání.

Datum zahájení příjmu projektových záměru: 11.12.2023

Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 15.2.2024

Alokace výzvy: 19 776 894,60 Kč

Celé znění výzvy a příloh: 3. výzva MAS RP - IROP - Vzdělávání