2. výzva OP TAK - Technologie pro MAS

Dne 19.2.2024 vyhlásila MAS Regionu Poodří 2. výzvu OP TAK - Technologie pro MAS.

Datum zahájení příjmu projektových záměru: 19.2.2024

Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 29.3.2024

Alokace výzvy: 2 231 641,04 Kč

Celé znění výzvy a příloh: 2. výzva OP TAK - Technologie pro MAS