2. výzva MAS Regionu Poodří - IROP - Hasiči

Dne 16.10.2023 vyhlásila MAS Regionu Poodří 2. výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu - Hasiči.

Datum zahájení příjmu projektových záměru: 16.10.2023

Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 15.12.2023

Alokace výzvy: 9 888 447,30 Kč

Celé znění výzvy a příloh: 2. výzva MAS RP - IROP - Hasiči