1. výzva OP TAK - Technologie pro MAS

Dne 8.9.2023 vyhlásila MAS Regionu Poodří 1. výzvu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Datum zahájení příjmu projektových záměru: 8.9.2023

Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 13.10.2023

Alokace výzvy: 5 110 000 Kč

Celé znění výzvy a příloh: 1. výzva OP TAK - Technologie pro MAS