1. výzva MAS Regionu Poodří - IROP - Doprava

Dne 16.10.2023 vyhlásila MAS Regionu Poodří 1. výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu - Doprava.

Datum zahájení příjmu projektových záměru: 16.10.2023

Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 15.12.2023

Alokace výzvy: 16 480 745,50 Kč

Celé znění výzvy a příloh: 1. výzva MAS RP - IROP - Doprava